γ‚Šγ‘γ‡πŸ’ŸθΆ…εΎ…ζ©ŸπŸ§šβ€β™‚οΈ1周年 is a user on friends.nico. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ‚Šγ‘γ‡πŸ’ŸθΆ…εΎ…ζ©ŸπŸ§šβ€β™‚οΈ1周年 @LiCHe

θƒŒδΈ­γγγ„γ¦γ‡θ‚©η”²ιͺ¨

Β· Web Β· 1 Β· 3