γ•γ£γγ€œπŸŽ‚ζ˜Žζ—₯πŸŽ‚ is a user on friends.nico. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ•γ£γγ€œπŸŽ‚ζ˜Žζ—₯πŸŽ‚ @sakky
Follow

δΊŒεΊ¦ε―γƒγƒ£γƒ¬γƒ³γ‚Έγ