γΎγ„γ‚‚γ„πŸ’• is a user on friends.nico. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γΎγ„γ‚‚γ„πŸ’• @maimoi

γ‚ͺープンチγƒ₯γƒΌγƒ‹γƒ³γ‚°γ§εΌΎγγ¨δΈŠζ‰‹γγͺγ£γŸζ°—γ«γͺるからすこ

Β· friends.nico iOS Β· 1 Β· 2