πŸ¦’πŸ¦’ι»’ιΊ’ιΊŸπŸ¦’πŸ¦’ is a user on friends.nico. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
πŸ¦’πŸ¦’ι»’ιΊ’ιΊŸπŸ¦’πŸ¦’ @kurokirin

ε‹ι”γ«γƒ€γƒ‘γƒ³γ‚Ίγ‚¦γ‚©γƒΌγ‚«γƒΌγ¨ει«˜γ„γ§γ™

Β· friends.nico iOS Β· 2 Β· 4