γγ‚ŠγŸγ‚“πŸ’ŸθΆ…γ‚»γƒ¬γƒ’γƒΌγƒ‹οΌ’δΌšθ­° is a user on friends.nico. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γγ‚ŠγŸγ‚“πŸ’ŸθΆ…γ‚»γƒ¬γƒ’γƒΌγƒ‹οΌ’δΌšθ­° @kiritan

γͺγͺγͺγ£γ‘οΌγ‚ˆγ£οΌ

Β· Web Β· 0 Β· 2