γ‚Šγ„γ“πŸ”° is a user on friends.nico. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ‚Šγ„γ“πŸ”° @iriko
Follow

γ‚²γƒ­εΈγ„θΎΌγ‚“γ§γ‚‹η΅΅ζ–‡ε­—γ§εΉγγ‹γ‘γŸ

Β· Tootle for Mastodon Β· 1 Β· 3