γ’γγ¨γπŸ“›πŸ˜ is a user on friends.nico. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ’γγ¨γπŸ“›πŸ˜ @gesotoku

γΎγ ε€§ι‡γ«γ‚γ‚‹γ­γ€γƒšγƒ€γƒ³γ‚°

Β· Web Β· 0 Β· 2