γ’γγ¨γπŸ“›πŸ˜ is a user on friends.nico. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ’γγ¨γπŸ“›πŸ˜ @gesotoku

γ‚Έγƒ γƒ‹γƒΌγ―γƒγƒ§γ‚³γ γ£γŸγƒ»γƒ»γƒ»οΌŸ

Β· Web Β· 0 Β· 1