γ‚γ‚“γ¦γ‚ƒπŸ€ is a user on friends.nico. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ‚γ‚“γ¦γ‚ƒπŸ€ @antomeito3

γƒ˜γƒƒγƒ€γƒΌγ‚‚ε€‰γˆγŸγ‹γ‚‰γ‚΅γƒ γƒγ‚‚ε€‰γˆγ¦γΏγŸ

Β· Web Β· 0 Β· 0