γγ—γ‚γ‚“πŸœπŸ is a user on friends.nico. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γγ—γ‚γ‚“πŸœπŸ @NurseryRhyme
Follow

ε††ε‘¨ηŽ‡γ‚’ζ›Έγ‘γ‚‹γ γ‘γ‹γ‘
εˆ†γ‹γ‚‰γͺい数字に1使用することを許す

Β· SubwayTooter Β· 0 Β· 0