γ‚Šγ‘γ‡πŸ’ŸθΆ… is a user on friends.nico. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ‚Šγ‘γ‡πŸ’ŸθΆ… @LiCHe

γͺんか倉γͺη‚Ήθ¦‹γ€γ‘γŸ

Β· Web Β· 0 Β· 1